Đồng hành cùng Ban Quản Lý dự án Petro Vietnam Landmark, CyHome đã có buổi đào tạo sử dụng phần mềm với tiêu chí đưa đến cho các khách hàng việc đào tạo một cách có hệ thống và hiệu quả.
  1. Tăng cường kỹ năng và kiến thức
Nâng cao chuyên môn: Đào tạo giúp nhân viên nắm vững kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
Cập nhật kiến thức mới: Đảm bảo nhân viên luôn cập nhật với những tính năng mới và các thay đổi của phần mềm.
  1. Cải thiện hiệu suất làm việc
Tăng năng suất: Khi nhân viên sử dụng phần mềm thành thạo, họ sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Giảm sai sót: Sử dụng phần mềm đúng cách sẽ giảm thiểu lỗi và sự cố trong quá trình làm việc.
  1. Tối ưu hóa quy trình làm việc
Quy trình chuẩn hóa: Đào tạo giúp đảm bảo mọi người làm việc theo cùng một quy trình, giúp tối ưu hóa và đồng bộ hóa công việc.
Quản lý dự án tốt hơn: Nhân viên có kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý dự án sẽ có thể theo dõi tiến độ và tài nguyên một cách hiệu quả hơn.
 
Đào tạo sử dụng phần mềm trong một dự án là một phần quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong đội ngũ có thể sử dụng công cụ một cách hiệu quả và đóng góp vào thành công của dự án. CyHome hiểu rõ rằng việc liên tục cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo là yếu tố then chốt để đáp ứng được nhu cầu phát triển và thay đổi của công nghệ tại dự án.